Contract No. HY/2012/06
Widening of Fanling Highway – Tai Hang to Wo Hop Shek Interchange

Oct 2019
Roofing works at Tai Hang Footbridge.

Roofing works at Tai Hang Footbridge.

Resurfacing works at Fanling Highway northbound.

Resurfacing works at Fanling Highway northbound.

Commissioning of Lift No. 1 (NF117) at Kau Lung Hang Vehicular Bridge (cum Walkway).

Commissioning of Lift No. 1 (NF117) at Kau Lung Hang Vehicular Bridge (cum Walkway).

Commissioning of Lift No. 1 (NF115) at Tai Hang Footbridge.

Commissioning of Lift No. 1 (NF115) at Tai Hang Footbridge.

Construction of slip road leading to Fanling Highway southbound.

Construction of slip road leading to Fanling Highway southbound.

Construction of signalized junction at Pak Wo Road.

Construction of signalized junction at Pak Wo Road.