Contract No. HY/2012/06
Widening of Fanling Highway – Tai Hang to Wo Hop Shek Interchange

May 2019
Temporary Bridge Deck Demolished at Tai Wo Footbridge

Temporary Bridge Deck Demolished at Tai Wo Footbridge

Staircase Construction at Wo Hop Shek Footbridge

Staircase Construction at Wo Hop Shek Footbridge

Lift and Staircase Construction at Tai Hang Footbridge

Lift and Staircase Construction at Tai Hang Footbridge

Erection of Sign Gantries across Fanling Highway

Erection of Sign Gantries across Fanling Highway

Construction of Noise Barriers along Fanling Highway Northbound

Construction of Noise Barriers along Fanling Highway Northbound

Construction of Central Median at Widened Fanling Highway

Construction of Central Median at Widened Fanling Highway