Contract No. HY/2012/06
Widening of Fanling Highway – Tai Hang to Wo Hop Shek Interchange

July 2017
Pier Construction for Proposed Wo Hop Shek Pedestrian & Cycle Bridge

Pier Construction for Proposed Wo Hop Shek Pedestrian & Cycle Bridge

Excavation for pile cap construction of Proposed Tai Wo Footbridge

Excavation for pile cap construction of Proposed Tai Wo Footbridge

Erection of Staircase of Poroposed Ho Ka Yuen Footbridge at Tai Wo Service Road West

Erection of Staircase of Poroposed Ho Ka Yuen Footbridge at Tai Wo Service Road West

Construction of Temporary Road Pavement for Fanling Highway northbound

Construction of Temporary Road Pavement for Fanling Highway northbound

Construction of Proposed Noise Barriers along Fanling Highway southbound near Hong Lok Yuen

Construction of Proposed Noise Barriers along Fanling Highway southbound near Hong Lok Yuen

Construction of Proposed Noise Barriers along Fanling Highway northbound near Ho Ka Yuen

Construction of Proposed Noise Barriers along Fanling Highway northbound near Ho Ka Yuen